Een Huisvesting voor ‘jonge senioren’

Geschreven door Redactie

Bewoners en omwonenden van De Gooise Warande waren niet blij met de nieuwbouwplannen in de tuin aan de Mezenlaan. Het gaat om een kleinschalig gebouw met appartementen dat onderdeel gaat vormen van het bestaande naoorlogse gebouw.  

De bewoners zijn net als omwonende van he tuincentrum Van der Roest en de Driftweg worden zij plotseling geconfronteerd met de bouwplannen zonder intentie verklaring. Het schijnd dat de gesprekken al bezig zijn sinds 2019 maar de bewoners wisten van niks.

Locatiestudie

Een van de woordvoerders van de woningcorporatie de Alliantie heeft laten weten dat het om een locatiestudie gaat. Het Vivium en de Alliantie zijn samen met Vivium zoeken naar mogelijkheden om het aantal zorgeenheden op eigen terrein uit te breiden.

Gesprekken

Het idee is om woningen te ontwikkelen voor ‘jonge senioren’ die nog geen zorgvraag hebben, maar wel nadenken over hun toekomst en een goed zorgcentrum in de buurt aan te kunnen bieden. Aan de hand van zogeheten Omgevingstafels - een vooroverleg dat zich afspeelt voordat de initiatiefnemer de vergunning aanvraagt - gaan de initiatiefnemers met partijen in gesprek over de kansen en bedreigingen bij deze ontwikkeling.Onze Ambassadeurs