Steeds meer geklaag over burenoverlast

Geschreven door Redactie

Er wordt steeds vaker door huurders geklaagd over burenoverlast.

Er wordt geklaagd over dingen zoals herrie of verward gedrag. 

Verschillende woningcorporaties hebben de afgelopen jaren op alle vlakken overlast zien toenemen. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Woonoverlast van brancheorganisatie Aedes. Volgens de vereniging komt de toename met name door huurders met psychische problemen. 

80 procent van de woningcorporaties valt het op dat de klachten over verward gedrag toeneemt. Uit de enquête blijkt dat geluidsoverlast en overlast door verwaarlozing van de woning het vaakst voor komen.

Volgens Aedes komt de stijging van woonoverlast door dat het aantal plekken in zorgcomplexen en ggz-instellingen sterk gedaald. Hierdoor wonen mensen met psychische problemen nu vaker zelfstandig in de wijk. 

90 procent van de corporaties ziet als oplossing het makkelijker kunnen uitwisselen van gegevens met andere partijen. Op deze manier zou er betere begeleiding gegeven kunnen worden.


Onze Ambassadeurs